Categories
mandala

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์

หลักและแนวทางการฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์ ในปัจจุบันลูกค้าของเรามีเสียงและมีโอกาสมากที่พวกเขาจะติดต่อสื่อสารกับเราผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้ต้องจัดการกับข้อความที่มากมายในช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและมักต้องการความช่วยเหลือจากเครื่องมือในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า Social Monitoring หรือ Social Listening ให้แบรนด์หรือธุรกิจสามารถติดตามเสียงของลูกค้าในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเสียงในที่นี่ไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นการกล่าวถึงแบรนด์หรือความคิดเห็นลูกค้าในโซเชียลมีเดียที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

Categories
mandala

โควิด-19 หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอดไหม

โควิด-19 หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอดไหม อัตราผู้เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ป่วยที่รักษาหาย ดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ว่า หากติดไวรัสโรโคนามีโอกาสหายแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา โดยกลุ่มที่มีเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีดังนี้